• Diagnòstic i tractament dels trastorns hormonals:
  • Diabetis mellitus, diabetis gestacional i diabetis secundàries. Hipoglucèmies, hiperglucèmies.
  • Disfuncions de la tiroide (hipotiroïdisme, hipertiroïdisme) de les glàndules suprarenals i de la hipòfisi.
 • Metabolisme i nutrició:
  • Tractament integral de l’obesitat: Assessorament nutricional, esportiu i farmacològic.
  • Trastorns del metabolisme dels lípids: hipercolesterolèmies, hipertrigliceridèmies.
  • Trastorns del metabolisme de l’àcid úric: hiperuricèmies.
  • Suport nutricional del pacient oncològic i del pacient amb patologia digestiva (insuficiència pancreàtica, intestí curt).