• Prevenció i diagnòstic d'infeccions de diferents òrgans i sistemes.
  • Infeccions comunitàries: grip, gastroenteritis, infeccions urinàries.
  • Infeccions de pell i úlceres: peu diabètic, úlceres i infeccions resistents.
  • Malalties de transmissió sexual: vaginitis, uretritis, herpes genital, clamídia.
  • Febres d'origen desconegut.
  • Infeccions en immunodeprimits.
  • Medicina del viatger.
  • Immunitzacions.