Prevenció, diagnòstic i tractament de les afeccions i deformitats dels peus, mitjançant procediments terapèutics podològics.

  • Duricies
  • Ulls de poll
  • Ungles encarnades
  • Fongs
  • Berrugues
  • Òrtesis interdigitals
  • Tallat i llimat d'ungles
  • Ungles engruixides
  • Peu diabètic
  • Servei de podologia a domicili