• Control de constants: tensió arterial, glicèmia capil·lar, saturació d'oxigen...
  • Realització d'Electrocardiograma.
  • Cures de ferides i úlceres.
  • Administració de tractament farmacològic: medicació oral i
    injectables, nebulitzacions, oxigenoteràpia i ènemes.
  • Col·locació d'embenats.
  • Extraccions sanguínies.
  • Recollida de mostres per analítiques.
  • Alimentació per sonda nasogàstrica.
  • Canvi i manteniment de sonda vesical i ostomies.