Psicologia InfantilLa psicologia infantil s'encarrega del comportament dels nens des del naixement fins a l'adolescència i es centre en el desenvolupament físic, motor, cognitiu, perceptiu, afectiu i social.

El tractament psicològic en nens permet donar una ajuda especialitzada per a resoldre problemàtiques que sorgeixin a nivell emocional, englobant les diferents dificultats expressades i treballant conjuntament amb el nen i els seus familiars i professors.

A continuació trobareu algunes de les àrees sobre les que intervenim a Som Salut.