• Diagnòstic i tractament de malalties infantils: grip, infeccions, lesions diverses...
  • Vigilància i creixement del desenvolupament dels infants.
  • Suport i orientació als pares: prevenció malalties, alimentació, vacunació.
  • Vigilància de la salut mental dels infants: problemes conductuals, emocionals i socials.
  • Prevenció i control d'addicions en adolescents.