Psicologia adolescents

L'adolescència es una etapa de transició entre la infància i l'edat adulta que comporta un procés de canvi i sovint l'aparició de conflictes psicològics: dificultat per acceptar la pròpia imatge, problemes familiars i en les relacions interpersonals, falta d'orientació acadèmica o professional i inadaptació social.

Els dubtes i les incerteses són característiques d’aquesta etapa en la qual l’adolescent ha de descobrir qui és i qui vol ser. Es clau, per tant, durant aquesta etapa, treballar en la consolidació d'estratègies d'afrontament i habilitats socials per a consolidar una bona autoestima, ja que les dificultats no treballades podrien cronificarse en l'edat adulta.

A Som Salut li donem molta importància al treball conjunt amb els pares. Mentre que a l'adolescent li donem eines per gestionar de forma autònoma el seu problema, incorporem el treball amb la família, que també precisa de pautes per ajudar correctament al seu fill en aquest procés.
Àrees d'intervenció en psicologia de l'adolescent: