Neuropsicologia

L'avaluació neuropsicològica és un procediment que ens permet explorar el funcionament cognitiu d'un individu.

Es tracta d'un mètode diagnòstic que estudia el funcionament cerebral i ens aporta informació complementaria a altres mètodes d'estudi com el TAC o l'electroencefalograma. Permet comprendre com funcionen les diferents àrees i sistemes del cervell mitjançant la mesura de les seves capacitats cognitives amb diverses proves estandarditzades administrades per un neuropsicòleg.

Es recomana una avaluació neuropsicològica quan existeixen símptomes relacionats amb la memòria, l'atenció, o el raonament. Alguns signes que requereixen una avaluació neuropsicològica son:

 • Canvis en la concentració
 • Dificultats per a organitzar-se o raonar
 • Pèrdues de memòria
 • Dificultats en la parla i/o l'escriptura
 • Manca de concentració
 • Alteracions de la percepció i/o la coordinació
 • Canvis en la personalitat

Quan apareixen aquests signes l'avalaució neurofisiològica ens ajuda a determinar quin és el problema i quina és la causa (medicació, factors psicològics, demències) i aixi poder iniciar un programa de rehabilitació per a reforçar determinades habilitats i compensar les debilitats.

Una avaluació neuropsicològica implica la mesura dels següents aspectes:

 • Capacitat intel·lectual general
 • Aprenentatge i memòria
 • Habilitats visuoespacials
 • Temperament i personalitat
 • Llenguatge
 • Atenció i concentració
 • Les funcions executives (raonament, resolució de problemes, seqüenciació)