• Tractament dels trastorns de la columna vertebral que poden originar dolor intens i/o cronificar-se dificultant la qualitat de vida de la persona, mitjançant procediments quirúrgics.
  • Hèrnia de disc lumbar i cervical.
  • Canal lumbar i cervical.
  • Artròdesis espinal.
  • Cirurgia mínimament invasiva de la columna vertebral.