Prevenció, diagnòstic i tractament de les afeccions i deformitats dels peus, mitjançant procediments terapèutics podològics.

 • Duricies
 • Ulls de poll
 • Ungles encarnades
 • Fongs
 • Berrugues
 • Òrtesis interdigitals
 • Tallat i llimat d'ungles
 • Ungles engruixides
 • Peu diabètic
 • Servei de podologia a domicili
 • Exploració biomecànica de la marxa
 • Plantilles