• Prevenció, diagnòstic i tractament de malalties.
  • Promoció de la salut i la vida saludable.
  • Seguiment de les persones amb malalties cròniques.
  • Proves diagnòstiques (analítiques, electrocardiogrames)
  • Visites concertades i urgents.
  • Visites a domicili.
  • Derivació a especialistes.