Serveis Assistencials d'Atenció Domiciliaria

Objectius

El servei d'Atenció Domiciliaria de Som Salut neix amb l'objectiu de mantenir i millorar el benestar, la qualitat de vida i l'autonomia de les persones que atenem. És per això que quan contracteu els nostres serveis realitzem una avaluació aprofundida de la persona usuària i el seu entorn per detectar necessitats i poder oferir així un servei personalitzat i de qualitat.

A més, prioritzem el respecte envers la persona, atenem als seus desitjos, interessos i aficions i basem la nostra atenció en tres pilars principals: sensibilitat humana, professionalitat i excel·lència en el tracte.

En que ens diferenciem?

A Som Salut atenem tant les necessitats físiques, com les psicològiques i socials, sempre tenint en compte les circumstancies personals i familiars i oferint una atenció integral a les persones que cuidem.

El nostre servei no es limita a l'atenció a les persones grans, amb diversitat funcional o convalescents. És per això que també volem donar el nostre suport als pares cuidant dels seus fills sempre que ho necessitin i oferir també el nostre suport i assessorament als cuidadors.

Els serveis que oferim integren la cura personal de la persona, manteniment de la llar, organització de la roba, suport en la realització d'àpats, promoció de l'autonomia personal i atenció sanitària en el propi domicili per part d'un equip multidisciplinari de metges, infermers i psicòlegs.

Estudiem cada cas de forma individual i en els serveis privats de cuidadors oferim una ajuda econòmica solidària prèvia sol·licitud de l'usuari o familiar sempre i quan es compleixen els requisits de vulnerabilitat econòmica i de necessitat del servei d'atenció domiciliaria requerits.

Sense condicionants ni limitacions

Entenem que les necessitats dels nostres usuaris poden ser de caràcter molt divers i per aquest motiu no volem posar cap condició a la nostra relació d'ajuda. Es per això que oferim un servei personalitzat i exclusiu les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana, sense límits d'horaris i donant resposta a situacions imprevistes o d'urgència que puguin sorgir, tant en dies laborables com festius.