• Higiene de les persones amb limitacions funcionals reduïdes.
 • Suport en la cura personal i foment de l'autonomia
 • Transferències i mobilitzacions.
 • Ajuda en la ingesta i control de l'alimentació
 • Suport en les compres i preparació d'àpats.
 • Control de la medicació prescrita.
 • Acompanyament en visites mèdiques, hospitalitzacions i gestions diverses.
 • Vetlla hospitalària
 • Acompanyament en centres privats i residències
 • Recollida i gestió de receptes, documents i fàrmacs.
 • Potenciació de les relacions socials: lectura, passeigs, activitats d'oci.
 • Estimulació cognitiva
 • Planificació de menús adaptats a les necessitats dietètiques de la persona.