Flors de Bach

Les Flors de Bach son extractes de flors que tenen un efecte positiu sobre els desequilibris emocionals convertint una emoció negativa en positiva.
Es tracta d'una teràpia natural formada per 38 essències utilitzades per a tractar diverses situacions emocionals com pors, soledat, desesperació, estrès, depressió i obsessions.

La teràpia floral va ser descoberta pel Dr. Bach, investigador, metge i homeòpata, que va teoritzar que les malalties físiques tenen un origen emocional i que es necessari tractar a l'individu en lloc de la malaltia.
Al ser una teràpia natural no té efectes secundaris ni contraindicacions i es adequada per a qualsevol tipus de persona i edat, podent ser utilitzada en nens, adults, persones grans i dones embarassades.

Tampoc no interfereix en altres teràpies, podent ser utilitzades conjuntament amb el tractament mèdic convencional.