Psicologia forense

La psicologia forense es una ciència que utilitza els procediments i els coneixements de la psicologia i les neurociències, per avaluar la forma de ser dels individus i les seves conductes en relació a uns fets.

El seu objectiu es dotar al procés judicial d'uns principis, unes tècniques i uns instruments psicològics que permetin una valoració més objectiva de la conducta humana, donant suport i assessorant als jutges.

El treball del psicòleg forense com expert en els procediments legals es un treball clínic i diagnòstic en les següents àrees d'intervenció.