Teràpia de parella

La teràpia de parella ofereix recursos a les parelles per millorar la comunicació mitjançant l'entrenament d'habilitats cognitives, l'intercanvi de conductes positives i l'entrenament en resolució de conflictes.

En aquest sentit la tasca del terapeuta no es canviar a la parella, sinó facilitar que la parella avanci en la seva relació i que disposi de més elements per prendre decisions de forma autònoma.

Durant la teràpia identificarem les dificultats de la relació per aconseguir que cada membre de la parella es senti escoltat i pugui ser capaç d'escoltar a l'altre.

La teràpia s'estructura en sessions d'una hora amb una freqüència setmanal, tot i que segons cada cas es pot augmentar o reduir aquesta periodicitat. També es reforcen les sessions amb alguns exercicis per a realitzar a casa durant la setmana.

Els àmbits d'intervenció que t'oferim a Som Salut son:

  • Crisis de parella, infidelitats.
  • Violència de gènere
  • Problemes de convivència i/o comunicació
  • Relació sexual insatisfactòria
  • Desacords ideològics i/o en l'educació dels fills
  • Problemes afectius: monotonia, gelosia, desconfiança
  • Problemes de relació parella-família-fills
  • Dependència emocional
  • Suport psicològic en separacions i divorcis
  • Canvis inesperats: dol, malaltia, cura de persones dependents

Teràpia sexual

Es tracta d'una modalitat terapèutica pel tractament de les disfuncions sexuals, les quals son majoritàriament d'origen psicològic o relacional com una educació restrictiva, la pressió religiosa, el context social, el grau d'experiència sexual, les condicions físiques o la insatisfacció en la relació de parella.

Durant les sessions s'expressen els conflictes, s'avaluen els símptomes i s'explora el desenvolupament sexual assolit, incloent tasques conductuals que l'individu ha de realitzar sol i amb parella.

Les disfuncions sexuals més habituals i que tractem a Som Salut son: