Rehabilitació cognitiva

La rehabilitació o estimulació cognitiva es un mètode terapèutic destinat a millorar o compensar els dèficits neurocognitius produïts per processos que afecten el normal funcionament cerebral, com traumatismes cranials, malalties neurològiques o afeccions psicològiques.

També està indicada per les persones grans que s'adonen que el seu funcionament quotidià ja no és el d'abans i es queixen d'oblits i distraccions freqüents ja que mitjançant l'entrenament cognitiu, l'internalització d'estratègies i l'adquisició d'hàbits s'aconsegueix millorar la qualitat de vida.

L'experiència ha demostrat que el tractament amb rehabilitació cognitiva permet assolir un o més del següents objectius:

 • Millorar les dificultats cognitives
 • Detenir el deteriorament
 • Disminuir la progressió del dèficit cognitiu

Des de l'enfoc restauratiu s'utilitzen mètodes i tècniques que inclouen:

 • Estimulació auditiva, visual i verbal
 • Manipulació del número
 • Estimulació i pràctica assistida per ordinador
 • Modificació de la conducta

Des de l'enfoc compensatori es procura desenvolupar l'assistència externa pels dèficits cognitius mitjançant la simplificació de tasques complexes, captura de l'atenció del pacient i minimització de les distraccions i amb l'aprenentatge de l'autocontrol, mitjançant suports com:

 • Senyals visuals
 • Instruccions escrites
 • Quaderns de memòria
 • Rellotges
 • Ordinadors i altres dispositius audiovisuals