Otorrinolaringologia
 • Exploració completa de l'oïda, nas i coll.
 • Endoscòpia nasal i laríngia.
 • Exploració de les cordes vocals.
 • Exploració completa de l'audició: audiometria i impedanciometria.
Cirurgia de cap i coll
 • Cirurgia otorrinolaringològica pediàtrica: patologies de l'oïda, hipertròfia amigdalar i adenoidea, roncopatia, cirurgia cervical.
 • Cirurgia del nas: cirurgia endoscòpica naso sinusal, septoplàstia, rinoplàstia, dacriocistorrinostomia.
 • Cirurgia de la veu: nòduls, pòlips, quists, edema.
 • Cirurgia de les glàndules salivals: parotides, sub-maxil-lars i tiroides.
 • Cirurgia de les apnees i roncopaties.
 • Cirurgia del coll i de la oïda.
 • Cirurgia del càncer de cap i coll.
 • Cirurgia estomatològica: extraccions queixals del seny, sinus lift, trauma.