Seleccioni el seu idioma

 • Diagnostic i tractament de lesions múscul esquelètiques d'extremitats i de l'esquena.
 • Prescripció i seguiment del tractament de fisioteràpia: múscul esquelètica, respiratòria, cardíaca, neurològica, limfedema...
 • Valoració del menyscabament i de la necessitat d'ajudes tècniques: pròtesis, ortesis...
 • Dany Cerebral
 • Lesió Medul·lar i del sistema nerviós perifèric
 • Alteracions del to muscular
 • Infiltracions amb factors de creixement, toxina botulínica, àcid hialurònic, corticoides.
 • Injeccions de col·lagen
 • Dolor Miofascial
 • Bloquejos anestèsics
 • Reincorporació a la activitat esportiva i/o laboral
 • Valoració i tractament de dolor crònic.

Medicina física i rehabilitació

Medicina general

Neurocirurgia

Otorinolaringologia

Pediatria

Reumatologia


Disciplines

Medicina i Cirurgia

Medicina i cirurgia estètica

Dietètica i Nutrició

Infermeria

Ecografia emocional

Podologia

Salut i Esport

Salut Mental

Atenció Domiciliaria