Serveis Sanitaris Integrals

Infermeria

 • Monitorització de constants: tensió arterial, saturació d'oxigen, glicèmia.
 • Cures simples i complexes.
 • Administració de medicaments orals i injectables.
 • Educació sanitària.
 • Extraccions de sang i altres mostres per analítiques.
 • Canvis de sonda vesical
 • Cura i canvis de bossa d'ostomia.

Dietètica

 • Assessorament nutricional.
 • Dietes personalitzades segons edat i patologia.
 • Intoleràncies i al·lèrgies.
 • Alimentació infantil.

Medicina

 • Visites domiciliaries concertades i urgències mèdiques:
 • Medicina general, otorinolaringologia, medicina interna, neurorehabilitació.
 • Prevenció i diagnòstic d'infeccions.
 • Tractament especialitzat del peu diabètic i de les ulceres per pressió.
 • Seguiment de les persones amb malalties cròniques.

Psicologia

 • Atenció psicològica a domicili per adults, adolescent i infants.
 • Servei d'urgències 24 hores.
 • Processos de dol.
 • Acompanyament en el fi de vida.
 • Suport i orientació a cuidadors i familiars.

Demències

 • Maneig del dèficit cognitiu i d'alteracions conductuals.
 • Teràpies de record, reminiscència, estimulació cognitiva, teràpies artístiques i psicomotrius.